AURIS Budowa domów

ul. Przepiórki 51
02-410 Warszawa

Tel.: 515-266-802

e-mail: info@auris.pl, m.kundys@auris.pl

Słownik pojęć związanych z budową domu:

Biały montaż – montaż urządzeń sanitarnych (toaleta, wanna, kabina prysznicowa, zlew itp.)
 
Badania geotechniczne  - oznaczenie parametrów geotechnicznych gruntu np. zagęszczenie, plastyczność, głębokość i skład chemiczny wód gruntowych oraz ich agresywność w stosunku do betonu. Pomiar geotechniczny pozwala na uniknięcie problemów ujawniających się w trakcie użytkowania budynku: pękających ścian, zapadających się fundamentów itp. Budowa na nieznanym podłożu może doprowadzić do nieodwracalnych uszkodzeń konstrukcji.
 
Badania geodezyjne (tyczenie budynku) - są to pomiary geodezyjne określające położenie obrysu budynku względem granic działki i jego osie ścian. Ustala się również reper wysokościowy określający poziom posadowienia ław albo poziom posadzki parteru w budynku.
Jest to pierwszy i bardzo ważny etap budowy . Geodeta po wytyczeniu budynku w terenie dokonuje wpisu w dzienniku budowlanym.
 
Blacha dachowa – jest to blacha miedziana lub stalowa ocynkowana, czasem dodatkowo tworzywem sztucznym. Arkusze blachy dachowej układa się na deskowaniu i zagina na łączeniach.
 
Belka -  poziomy lub ukośny element konstrukcyjny , który przejmuje ciężar z powierzchni poziomych i przenosi na podpory (ściany, słupy, filary, kolumny). Może być wykonana z drewna, stali, betonu, żelbetu. Belka przenosząca obciążenia z innych belek jest nazywana podciągiem.
 
Belka spocznikowa - poziomy część konstrukcji przyjmujący obciążenia ze spocznika oraz stanowiący oparcie dla biegu schodów.
 
Belka stropowa - zasadniczy poziomy fragment konstrukcyjny stropu, lub stropodachu.
 
Beton – najpopularniejszy materiał budowlany,  powstaje w wyniku wiązania i stwardnienia mieszanki betonowej. Mieszanka betonowa to mix spoiwa (cement), kruszywa (żwir, piasek, keramzyt), wody i dodatków (powyżej 5% w stosunku do masy spoiwa) i domieszek (poniżej 5% w stosunku do masy spoiwa). Zmianę właściwości mieszanek betonowych i betonów uzyskujemy  przez dodatki i domieszki w różnych proporcjach w  zależności  oczekiwanych właściwości np. większą urabialność, dłuższy proces wiązania, większa mrozoodporność, wodoszczelność itd. Recepturę mieszanki betonowej dobiera się na podstawie analiz laboratoryjnych i obliczeń, tak aby uzyskać beton o oczekiwanej wytrzymałości, odporności na działanie czynników zewnętrznych np. o odpowiedniej ścieralności, wodoszczelności, kwasoodporności, żaroodporności, izolacyjności cieplnej itp..
 
Budynek mieszkalny jednorodzinny – (domek jednorodzinny, dom jednorodzinny wolnostojący, willa, bliźniak) budynek wolnostojący lub budynek w zabudowie szeregowej, grupowej lub bliźniaczej, który tworzy konstrukcyjnie samodzielną całość. Budynek jednorodzinny wraz z budynkami gospodarczymi i garażowymi tworzą zabudowę jednorodzinną.
 
Cegła – najczęściej wapienny, gliniany, piaskowy, cementowy (lub innych surowców mineralnych) materiał budowlany w kształcie prostopadłościanu (także klina, wycinka pierścienia kołowego lub kształtki). Wytrzymałość mechaniczną i odporność na wpływy atmosferyczne otrzymuje się w odpowiednim procesie suszenia, wypalania lub naparzania parą wodną.
 
Cement – uzyskiwane z wypalonych i zmielonych surowców mineralnych (margiel lub wapień i glina) hydrauliczne spoiwo spełniającym rolę regulatora czasu wiązania. Cement wykorzystywany  jest do przygotowywania zapraw cementowych, cementowo-wapiennych i betonów oraz do łączenia materiałów budowlanych.
 
Dach czterospadowy – zwany brogowym. Dach o dwóch połaciach bocznych w kształcie trójkąta i dwóch połaciach  podłużnych w kształcie trapezu.
 
Dach dwuspadowy - zwany też szczytowym lub siodłowym. Dach o dwóch przeciwległych połaciach schodzące się  w kalenicy (najwyższej części dachu).
 
Dach kopertowy namiotowy – w kształcie trójkąta, czteropołaciowy. Połacie zbiegają się w jednym punkcie -wierzchołku.
 
Dachówka – pokrycie dachu układane z modułów ceramicznych lub cementowych, popularne w tradycyjnym budownictwie. Dachówki występują w różnych kształtach i kolorach, zależnie od technologii wypalania i dodanych barwników.
 
Dach mansardowy – pozwala wykorzystać poddasze jako część użytkową budynku. Jest to dach łamany, zbudowany z dwóch oddzielonych od siebie gzymsem powierzchni połaci dachowych. Może być dwu- lub czterospadowy.
 
Dach pulpitowy -  jednospadowy , czyli o jednej połaci dachowej. Ściany szczytowe oraz  tylna ściana na wysokości poddasza nazywana jest ścianą pulpitową. Ściana ta, ze względów pożarowych powinna wystawać ponad dach.
 
Dźwigar - element konstrukcyjny budynku - poziomy lub ukośny ( dźwigar dachowy, stropowy), przenoszący obciążenie budynku z góry na niższe elementy nośne konstrukcji. Najczęściej stosuje się drewniany wiązar dachowy, stalowa kratownica, blachownica lub pojedynczy układ prętowy - np. belka stalowa o przekroju dwuteowym, żelbetowa kratownica lub belka o przekroju najczęściej dwuteowym o pasach równoległych albo nierównoległych .
 
Elewacja - zewnętrzna powierzchnia ściany budynku z wszystkimi znajdującymi się na niej elementami, lico budynku. Pełni funkcję estetyczną oraz ochronną przed szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych.
 
Fundament – podstawowy element konstrukcyjny przekazujący na podłoże gruntowe całość obciążeń .Może być odlany z betonu, żelbetu, murowany z cegieł lub kamieni, sporadycznie z drewna. Ponieważ  pod wpływem przekazywanych odkształca się grunt i dochodzi do osiadanie budowli, dlatego dobór odpowiedniego rozwiązania fundamentu (sposobu posadowienia budynku) ma zapewnić minimalne i równomierne osiadanie budowli oraz jej stateczność, właściwą głębokość posadowienia, łatwość wykonania, zabezpieczenie budowli przed zawilgoceniem.
 
Gont bitumiczny– inaczej zwana dachówką bitumiczną. Są to pasy modyfikowanej papy asfaltowej, wycięte w prostokąty, trójkąty, trapezy, sześciokąty. Ponieważ  mają niewielkie wymiary oraz są elastyczne, rekomenduje się je na strome, skomplikowane, łamane dachy.
 
Humus - wierzchnia urodzajna warstwa ziemi  zdejmowana i hałdowana mechanicznie przed rozpoczęciem budowy i tyczeniem budynku
 
Korona muru – element  muru wieńczący ścianę, rozciągający się powyżej lica.
 
Krokwie - część więźby dachowej. To drewniane belki pochyłe, które  podtrzymują pokrycie dachowe. Przejmują obciążenia zewnętrzne i przekazują na murłaty a te na ściany zewnętrzne. Pracują na zginanie.
 
Mur - to pionowa część budowli. Może być zbudowany z przeróżnych materiałów jak: ceramika, kamienie, drewno, prefabrykaty połączone zaprawą budowlaną (np. kamienie, cegły, bloczki betonowe itp. połączone zaprawą wapienną, cementową lub inną podobną). Można również zbudować mur z materiału jednorodnego, np. odlany z betonu lub ulepiony z gliny.
 
Murłata, namurnica – rodzaj drewnianej belki ułożonej na murze budynku. Jej zadanie to przenoszenie obciążenia z dachu ( więźby dachowej) na ściany.
 
Nylon dekarski - pokrycie  stworzone na bazie elastycznych polimerów. Posiada właściwości samodzielnej powłoki dachowej jak i materiału do naprawy dachów.
 
Legar - drewniana podstawa-belka, na której układa się deski podłogi.
 
Ława fundametnowa – fundament ciągły ściany lub rzędu słupów o przekroju poprzecznym w kształcie prostokąta lub trapezu, mający  krawędzie boczne proste lub schodkowe.
 
Ława kominiarska –element biegnący od  wyjścia na dach z kominem oraz wokół komina,  umożliwiający pracę kominiarzowi. Są to małe wsporniki mocowane do połaci stromego dachu z ułożoną na nich wąską kratką lub deską.
 
Łata -drewniana listwa o przekroju prostokątnym lub kwadratowym , wykorzystywana w konstrukcjach drewnianych, (więźba dachowa) do ułożenia pokrycia dachowego. Używane są również kontrłaty, które układa się prostopadle do łat.
 
Okno kolankowe - jest okno montowane się na poddaszu w celu jego doświetlenia. Może być umiejscowione w ścianie kolankowej lub w połaci dachu. Pionowe okno kolankowe zazwyczaj połaczone jest z pochylonym oknem połaciowym.
 
Okno połaciowe - okno montowane w połaci dachu w celu oświetlenia pomieszczeń poddasza.
 
Papa - poszycie stosowane na dachy o małym spadku i stropodachy. Jest nietrwała i nieestetyczna, ale tania i szybka do ułożenia, najczęściej stosowany na budynki tymczasowe. W przypadku stropodachów pokrycie papą jest wypierane przez bezspoinowe masy bitumiczne.
 
Powłoki natryskowe – to wodne emulsje elastomerowe. Po aplikacji tworzą jednolite i elastyczne pokrycie dachowe. Główne zalety to długa żywotność, szybkość nakładania i możliwość stosowania na wszystkich rodzajach już istniejących pokryć dachów płaskich i stromych.
 
Ścianka kolankowa - znajdująca się między stropem ostatniej kondygnacji a dolną częścią połaci dachowej. Przenosi obciążenia z dachu na strop i ściany niższej kondygnacji. Wymurowanie ścianek kolankowych  zwiększa wysokość i przestrzeń poddasza.
 
Ścianka działowa – ściana wewnętrzna budynku, rozdzielająca pomieszczenia. Nie jest elementem konstrukcyjnym i nie posiada właściwości nośnych. Musi spełniać przepisowe wymagania dotyczące dźwiękoszczelności i odporności ogniowej, natomiast jej nie narusza konstrukcji budynku.
 
Ściana nośna  -  główna ściana budynku.  To pionowa przegroda przejmująca  obciążenia z wyżej położonych fragmentów konstrukcji budynku,  przekazuje na fundament oraz dzieli kondygnacje na pomieszczenia użytkowe.
 
Szalowanie - inaczej deskowanie.  To rodzaj tymczasowej formy zbitej z desek lub płyt, służącej do nadawania kształtu masie betonowej.  Szalowanie stosowane jest przy produkcji prefabrykatów i konstrukcji betonowych lub żelbetowych.
 
Szalunki fundamentowe - elementy używane do wykonania ław i ścian fundamentowych.
Tradycyjnie wykonuje się je z drewna ale stosowane są również gotowe systemy szalunkowe.
Są to płyty o różnych wymiarach połączone specjalnymi klamrami wytrzymującymi duży nacisk betonu zapewniając przy tym stabilność. Stosowane są najczęściej przy wykonywaniu wysokich,  żelbetowych ścian fundamentowych
 
Stan surowy otwarty (SSO) - budynek, który ma wymurowane ściany nośne, kominy, strop nad parterem, schody wewnętrzne oraz więźbę.

Stan surowy zamknięty (SSZ) - budynek, w którym trzeba już tylko zrobić prace wykończeniowe; w przeciwieństwie do stanu surowego otwartego ma zamontowane okna, drzwi zewnętrzne oraz pokrycie dachu.

Stan deweloperski
- Stan deweloperski to budynek do całkowitego wykończenia, z wylewką betonową na podłodze   i tynkami na ścianach bez tzw. "białego montażu"
 
Stan „pod klucz”- budynek , gotowy do użytkowania, całkowicie wykończony :  instalacje i  tynki  wewnętrzne, parkiet, panele, terakota w zależności od projektu, stolarka wewnętrzna i zewnętrzna oraz  biały montaż.

Stemple – słupy metalowe lub drewniane, stanowiące tymczasową podporę dla szalunków w czasie wiązania betonu.

Szalunki stropowe - elementy używane do szalowania(deskowania)stropów. Składają się metalowych lub aluminiowych podpór potocznie zwanych stemplami. Dźwigarów, trójnóg, głowic oraz sklejki szalunkowej.
 
Wieńce – element  zapewniająca zwartość i sztywność budynku. Dodatkowo równomiernie rozkłada obciążenie ze stropu na ściany budynku. Otacza w  poziomie stropu wszystkie ściany konstrukcyjne.
 
Więźba – konstrukcja drewniana dachu, szkielet dachu.
 
Zbrojenie – stalowe pręty, siatki lub inne kształtniki  umieszczone w betonie w celu zwiększenia jego wytrzymałości na rozciąganie.  

AURIS Budowa domów

ul. Przepiórki 51
02-410 Warszawa

Tel.: 515-266-802

e-mail: info@auris.pl, m.kundys@auris.pl

AURIS - budowa domów w Warszawie i okolicach

ul. Przepiórki 51, 02-410 Warszawa

tel. kom. 515 266 802
www.auris.pl, e-mail: info@auris.pl