AURIS Budowa domów

ul. Przepiórki 51
02-410 Warszawa

Tel.: 515-266-802

e-mail: info@auris.pl, m.kundys@auris.pl

Słownik pojęć związanych z budową domu:

Biały montaż – montaż urządzeń sanitarnych (toaleta, wanna, kabina prysznicowa, zlew itp.)
 
Badania geotechniczne  - oznaczenie parametrów geotechnicznych gruntu np. zagęszczenie, plastyczność, głębokość i skład chemiczny wód gruntowych oraz ich agresywność w stosunku do betonu. Pomiar geotechniczny pozwala na uniknięcie problemów ujawniających się w trakcie użytkowania budynku: pękających ścian, zapadających się fundamentów itp. Budowa na nieznanym podłożu może doprowadzić do nieodwracalnych uszkodzeń konstrukcji.
 
Badania geodezyjne (tyczenie budynku) - są to pomiary geodezyjne określające położenie obrysu budynku względem granic działki i jego osie ścian. Ustala się również reper wysokościowy określający poziom posadowienia ław albo poziom posadzki parteru w budynku.
Jest to pierwszy i bardzo ważny etap budowy . Geodeta po wytyczeniu budynku w terenie dokonuje wpisu w dzienniku budowlanym.
 
Blacha dachowa – jest to blacha miedziana lub stalowa ocynkowana, czasem dodatkowo tworzywem sztucznym. Arkusze blachy dachowej układa się na deskowaniu i zagina na łączeniach.
 
Belka -  poziomy lub ukośny element konstrukcyjny , który przejmuje ciężar z powierzchni poziomych i przenosi na podpory (ściany, słupy, filary, kolumny). Może być wykonana z drewna, stali, betonu, żelbetu. Belka przenosząca obciążenia z innych belek jest nazywana podciągiem.
 
Belka spocznikowa - poziomy część konstrukcji przyjmujący obciążenia ze spocznika oraz stanowiący oparcie dla biegu schodów.
 
Belka stropowa - zasadniczy poziomy fragment konstrukcyjny stropu, lub stropodachu.
 
Beton – najpopularniejszy materiał budowlany,  powstaje w wyniku wiązania i stwardnienia mieszanki betonowej. Mieszanka betonowa to mix spoiwa (cement), kruszywa (żwir, piasek, keramzyt), wody i dodatków (powyżej 5% w stosunku do masy spoiwa) i domieszek (poniżej 5% w stosunku do masy spoiwa). Zmianę właściwości mieszanek betonowych i betonów uzyskujemy  przez dodatki i domieszki w różnych proporcjach w  zależności  oczekiwanych właściwości np. większą urabialność, dłuższy proces wiązania, większa mrozoodporność, wodoszczelność itd. Recepturę mieszanki betonowej dobiera się na podstawie analiz laboratoryjnych i obliczeń, tak aby uzyskać beton o oczekiwanej wytrzymałości, odporności na działanie czynników zewnętrznych np. o odpowiedniej ścieralności, wodoszczelności, kwasoodporności, żaroodporności, izolacyjności cieplnej itp..
 
Budynek mieszkalny jednorodzinny – (domek jednorodzinny, dom jednorodzinny wolnostojący, willa, bliźniak) budynek wolnostojący lub budynek w zabudowie szeregowej, grupowej lub bliźniaczej, który tworzy konstrukcyjnie samodzielną całość. Budynek jednorodzinny wraz z budynkami gospodarczymi i garażowymi tworzą zabudowę jednorodzinną.
 
Cegła – najczęściej wapienny, gliniany, piaskowy, cementowy (lub innych surowców mineralnych) materiał budowlany w kształcie prostopadłościanu (także klina, wycinka pierścienia kołowego lub kształtki). Wytrzymałość mechaniczną i odporność na wpływy atmosferyczne otrzymuje się w odpowiednim procesie suszenia, wypalania lub naparzania parą wodną.
 
Cement – uzyskiwane z wypalonych i zmielonych surowców mineralnych (margiel lub wapień i glina) hydrauliczne spoiwo spełniającym rolę regulatora czasu wiązania. Cement wykorzystywany  jest do przygotowywania zapraw cementowych, cementowo-wapiennych i betonów oraz do łączenia materiałów budowlanych.
 
Dach czterospadowy – zwany brogowym. Dach o dwóch połaciach bocznych w kształcie trójkąta i dwóch połaciach  podłużnych w kształcie trapezu.
 
Dach dwuspadowy - zwany też szczytowym lub siodłowym. Dach o dwóch przeciwległych połaciach schodzące się  w kalenicy (najwyższej części dachu).
 
Dach kopertowy namiotowy – w kształcie trójkąta, czteropołaciowy. Połacie zbiegają się w jednym punkcie -wierzchołku.
 
Dachówka – pokrycie dachu układane z modułów ceramicznych lub cementowych, popularne w tradycyjnym budownictwie. Dachówki występują w różnych kształtach i kolorach, zależnie od technologii wypalania i dodanych barwników.
 
Dach mansardowy – pozwala wykorzystać poddasze jako część użytkową budynku. Jest to dach łamany, zbudowany z dwóch oddzielonych od siebie gzymsem powierzchni połaci dachowych. Może być dwu- lub czterospadowy.
 
Dach pulpitowy -  jednospadowy , czyli o jednej połaci dachowej. Ściany szczytowe oraz  tylna ściana na wysokości poddasza nazywana jest ścianą pulpitową. Ściana ta, ze względów pożarowych powinna wystawać ponad dach.
 
Dźwigar - element konstrukcyjny budynku - poziomy lub ukośny ( dźwigar dachowy, stropowy), przenoszący obciążenie budynku z góry na niższe elementy nośne konstrukcji. Najczęściej stosuje się drewniany wiązar dachowy, stalowa kratownica, blachownica lub pojedynczy układ prętowy - np. belka stalowa o przekroju dwuteowym, żelbetowa kratownica lub belka o przekroju najczęściej dwuteowym o pasach równoległych albo nierównoległych .
 
Elewacja - zewnętrzna powierzchnia ściany budynku z wszystkimi znajdującymi się na niej elementami, lico budynku. Pełni funkcję estetyczną oraz ochronną przed szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych.
 
Fundament – podstawowy element konstrukcyjny przekazujący na podłoże gruntowe całość obciążeń .Może być odlany z betonu, żelbetu, murowany z cegieł lub kamieni, sporadycznie z drewna. Ponieważ  pod wpływem przekazywanych odkształca się grunt i dochodzi do osiadanie budowli, dlatego dobór odpowiedniego rozwiązania fundamentu (sposobu posadowienia budynku) ma zapewnić minimalne i równomierne osiadanie budowli oraz jej stateczność, właściwą głębokość posadowienia, łatwość wykonania, zabezpieczenie budowli przed zawilgoceniem.
 
Gont bitumiczny– inaczej zwana dachówką bitumiczną. Są to pasy modyfikowanej papy asfaltowej, wycięte w prostokąty, trójkąty, trapezy, sześciokąty. Ponieważ  mają niewielkie wymiary oraz są elastyczne, rekomenduje się je na strome, skomplikowane, łamane dachy.
 
Humus - wierzchnia urodzajna warstwa ziemi  zdejmowana i hałdowana mechanicznie przed rozpoczęciem budowy i tyczeniem budynku
 
Korona muru – element  muru wieńczący ścianę, rozciągający się powyżej lica.
 
Krokwie - część więźby dachowej. To drewniane belki pochyłe, które  podtrzymują pokrycie dachowe. Przejmują obciążenia zewnętrzne i przekazują na murłaty a te na ściany zewnętrzne. Pracują na zginanie.
 
Mur - to pionowa część budowli. Może być zbudowany z przeróżnych materiałów jak: ceramika, kamienie, drewno, prefabrykaty połączone zaprawą budowlaną (np. kamienie, cegły, bloczki betonowe itp. połączone zaprawą wapienną, cementową lub inną podobną). Można również zbudować mur z materiału jednorodnego, np. odlany z betonu lub ulepiony z gliny.
 
Murłata, namurnica – rodzaj drewnianej belki ułożonej na murze budynku. Jej zadanie to przenoszenie obciążenia z dachu ( więźby dachowej) na ściany.
 
Nylon dekarski - pokrycie  stworzone na bazie elastycznych polimerów. Posiada właściwości samodzielnej powłoki dachowej jak i materiału do naprawy dachów.
 
Legar - drewniana podstawa-belka, na której układa się deski podłogi.
 
Ława fundametnowa – fundament ciągły ściany lub rzędu słupów o przekroju poprzecznym w kształcie prostokąta lub trapezu, mający  krawędzie boczne proste lub schodkowe.
 
Ława kominiarska –element biegnący od  wyjścia na dach z kominem oraz wokół komina,  umożliwiający pracę kominiarzowi. Są to małe wsporniki mocowane do połaci stromego dachu z ułożoną na nich wąską kratką lub deską.
 
Łata -drewniana listwa o przekroju prostokątnym lub kwadratowym , wykorzystywana w konstrukcjach drewnianych, (więźba dachowa) do ułożenia pokrycia dachowego. Używane są również kontrłaty, które układa się prostopadle do łat.
 
Okno kolankowe - jest okno montowane się na poddaszu w celu jego doświetlenia. Może być umiejscowione w ścianie kolankowej lub w połaci dachu. Pionowe okno kolankowe zazwyczaj połaczone jest z pochylonym oknem połaciowym.
 
Okno połaciowe - okno montowane w połaci dachu w celu oświetlenia pomieszczeń poddasza.
 
Papa - poszycie stosowane na dachy o małym spadku i stropodachy. Jest nietrwała i nieestetyczna, ale tania i szybka do ułożenia, najczęściej stosowany na budynki tymczasowe. W przypadku stropodachów pokrycie papą jest wypierane przez bezspoinowe masy bitumiczne.
 
Powłoki natryskowe – to wodne emulsje elastomerowe. Po aplikacji tworzą jednolite i elastyczne pokrycie dachowe. Główne zalety to długa żywotność, szybkość nakładania i możliwość stosowania na wszystkich rodzajach już istniejących pokryć dachów płaskich i stromych.
 
Ścianka kolankowa - znajdująca się między stropem ostatniej kondygnacji a dolną częścią połaci dachowej. Przenosi obciążenia z dachu na strop i ściany niższej kondygnacji. Wymurowanie ścianek kolankowych  zwiększa wysokość i przestrzeń poddasza.
 
Ścianka działowa – ściana wewnętrzna budynku, rozdzielająca pomieszczenia. Nie jest elementem konstrukcyjnym i nie posiada właściwości nośnych. Musi spełniać przepisowe wymagania dotyczące dźwiękoszczelności i odporności ogniowej, natomiast jej nie narusza konstrukcji budynku.
 
Ściana nośna  -  główna ściana budynku.  To pionowa przegroda przejmująca  obciążenia z wyżej położonych fragmentów konstrukcji budynku,  przekazuje na fundament oraz dzieli kondygnacje na pomieszczenia użytkowe.
 
Szalowanie - inaczej deskowanie.  To rodzaj tymczasowej formy zbitej z desek lub płyt, służącej do nadawania kształtu masie betonowej.  Szalowanie stosowane jest przy produkcji prefabrykatów i konstrukcji betonowych lub żelbetowych.
 
Szalunki fundamentowe - elementy używane do wykonania ław i ścian fundamentowych.
Tradycyjnie wykonuje się je z drewna ale stosowane są również gotowe systemy szalunkowe.
Są to płyty o różnych wymiarach połączone specjalnymi klamrami wytrzymującymi duży nacisk betonu zapewniając przy tym stabilność. Stosowane są najczęściej przy wykonywaniu wysokich,  żelbetowych ścian fundamentowych
 
Stan surowy otwarty (SSO) - budynek, który ma wymurowane ściany nośne, kominy, strop nad parterem, schody wewnętrzne oraz więźbę.

Stan surowy zamknięty (SSZ) - budynek, w którym trzeba już tylko zrobić prace wykończeniowe; w przeciwieństwie do stanu surowego otwartego ma zamontowane okna, drzwi zewnętrzne oraz pokrycie dachu.

Stan deweloperski
- Stan deweloperski to budynek do całkowitego wykończenia, z wylewką betonową na podłodze   i tynkami na ścianach bez tzw. "białego montażu"
 
Stan „pod klucz”- budynek , gotowy do użytkowania, całkowicie wykończony :  instalacje i  tynki  wewnętrzne, parkiet, panele, terakota w zależności od projektu, stolarka wewnętrzna i zewnętrzna oraz  biały montaż.

Stemple – słupy metalowe lub drewniane, stanowiące tymczasową podporę dla szalunków w czasie wiązania betonu.

Szalunki stropowe - elementy używane do szalowania(deskowania)stropów. Składają się metalowych lub aluminiowych podpór potocznie zwanych stemplami. Dźwigarów, trójnóg, głowic oraz sklejki szalunkowej.
 
Wieńce – element  zapewniająca zwartość i sztywność budynku. Dodatkowo równomiernie rozkłada obciążenie ze stropu na ściany budynku. Otacza w  poziomie stropu wszystkie ściany konstrukcyjne.
 
Więźba – konstrukcja drewniana dachu, szkielet dachu.
 
Zbrojenie – stalowe pręty, siatki lub inne kształtniki  umieszczone w betonie w celu zwiększenia jego wytrzymałości na rozciąganie.  

AURIS Budowa domów

ul. Przepiórki 51
02-410 Warszawa

Tel.: 515-266-802

e-mail: info@auris.pl, m.kundys@auris.pl

AURIS - budowa domów w Warszawie i okolicach

Budowa domów Białołęka

Budowa domów Grodzisk Mazowiecki

Budowa Domów Jabłonna

Budowa domów Kobiałka

Budowa domów Legionowo

Budowa domów Nadarzyn

Budowa domów Nieporęt

Budowa domów Pruszków

Budowa domów Skierdy

Budowa domów w Tarchomin

ul. Przepiórki 51, 02-410 Warszawa

tel. kom. 515 266 802
www.auris.pl, e-mail: info@auris.pl